Detecta o Coronavirus Felino.

Amostra: Fezes frescas.

Prazo: 3 dias úteis.